Comtessa Vermogensbeheer

Onze filosofie

Onafhankelijk met een helder beleggingsbeleid

Onafhankelijk: Comtessa Vermogensbeheer neemt als vermogensbeheerder een onafhankelijke positie in. De beleggingsbeslissingen zijn niet gebaseerd op de opinie van een (huis)bank. Comtessa Vermogensbeheer brengt de opinies en taxaties van diverse (internationale) partijen in kaart.

o

Deze informatie wordt vervolgens vertaald in een helder beleggingsbeleid. Fundamentele analyse is daarbij het uitgangspunt. Comtessa Vermogensbeheer beperkt zich bij de keuze van effecten niet alleen tot Nederland of Europa, maar inventariseert wereldwijd naar de meest interessante kansen gebaseerd op de "Top Down" benadering en haar eigen ontwikkelde 'six-pack' strategie.

Doelstelling
De doelstelling van Comtessa Vermogensbeheer is om voor haar cliënten een goede en verantwoorde vermogensgroei te realiseren tegen lage risico’s. Persoonlijke aandacht, integriteit en deskundigheid staan hierbij voorop. In dit kader worden vooraf de behoeften en doelstellingen van de cliënt vastgesteld om te bepalen op welke manier de portefeuille optimaal kan worden beheerd. Wat betreft de beleggingshorizon richten wij ons niet op de korte termijn. Wij streven ernaar om binnen een periode van 3 tot 5 jaar een maximaal rendement te realiseren afgezet tegen het gekozen risicoprofiel dat met elkaar wordt overeengekomen. U kunt bij Comtessa Vermogensbeheer in beginsel kiezen uit een zestal beleggingsprofielen, variërend van Zeer Ambitieus (offensief) tot Zeer Behoedzaam (ultra defensief). Vanuit één van deze zes beleggingsprofielen kan, indien daar behoefte toe is, specifiek – maatgesneden – aanpassing(en) worden aangebracht.

Vrijblijvende kennismaking
Om nader kennis te maken met Comtessa Vermogensbeheer als organisatie en haar unieke beleggingssystematiek, nodigen wij u graag uit voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij u nader adviseren welk beleggingsbeleid het beste bij u zou kunnen passen, rekening houdend met uw huidige en toekomstige (financiële) situatie.

Langdurige relatie
Wij hechten veel waarde aan het opbouwen van een langdurige relatie. Zo evalueert uw eigen vermogensbeheerder een aantal keer per jaar de gevoerde strategie en de behaalde rendementen in het kader van de ontwikkelingen op de internationale financiële markten alsmede uw persoonlijke (financiële) situatie.

Meer informatie

Vraag hier de brochure aan

Dienstverlening

Maatgesneden concepten

Portefeuille analyse

Vrijblijvende check