Comtessa Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Maatgesneden concepten

Comtessa Vermogensbeheer biedt geen standaardoplossingen maar levert maatwerk. Naar aanleiding van uw beleggingsprofiel bouwen wij een portefeuille op met een zo min mogelijk risico waarbij een interessant (bovengemiddeld) rendement kan worden gerealiseerd. Wij zijn niet gebonden aan huisfondsen of aan een beperkte keuzemogelijkheid van beleggingsfondsen. Onze specialisten kunnen een onafhankelijk en objectief oordeel geven over de diverse beleggingsmogelijkheden.

o

Zo hebben wij toegang tot de research van de meest vooraanstaande internationale effectenhuizen. Wij zullen daarom adequaat de juiste beleggingsbeslissingen nemen. Ons beleggingsbeleid is gericht op het bereiken van het optimale rendement bij een gematigd risicoprofiel.

Comtessa Vermogenbeheer heeft de zogenaamde "Leidraad - Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen" van de AFM geïmplementeerd. Zo kunt u bij Comtessa Vermogensbeheer – in beginsel - kiezen uit het volgende zestal beleggingsconcepten:

Profiel I: Ambitieus (zeer offensief)

Profiel II: Ambitieus (offensief)

Profiel III: Stabiel (neutraal)

Profiel IV: Behoedzaam (defensief)

Profiel V: Behoedzaam (zeer defensief)

Profiel VI: Behoedzaam (ultra defensief)

Onze beleggingsconcepten Ambitieus, Stabiel en Behoedzaam (profielen II, III en IV) kennen een opbouw volgens de door ons ontwikkelde 'six-pack' strategie. Dit betekent dat de beleggingsportefeuille samengesteld is op basis van zes compartimenten, waarbij de zwaarte van de zes compartimenten afgestemd is op uw specifieke risicoprofiel en een gezonde balans wordt nagestreefd tussen aandelen(georiënteerd) en vastrentende bestanddelen. Zo worden derhalve kansen op de internationale financiële markten zowel op korte, middellange als lange termijn in samenhang gebracht met een verantwoord risicobeleid en leidt dit tot een optimaal risico/rendement-verhouding.

In het profiel Behoedzaam (profiel V en VI) wordt uitsluitend gekozen voor vastrentende waarden, waarbij er een optimale verdeling wordt aangebracht in de looptijd van de gekozen titels. Op deze manier wordt er binnen een dergelijke portefeuille met nog meer zekerheid cash flow en effectief rendement gerealiseerd.

Comtessa Vermogensbeheer streeft naar maatwerk. Mocht uw gewenste beleggingsbeleid niet overeenkomen met een van onze zes beleggingsprofielen, dan kan in overleg een ander, specifiek, beleggingsbeleid worden overeengekomen. Neemt u gerust eens contact met ons op wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Vraag hier de brochure aan

Dienstverlening

Maatgesneden concepten

Portefeuille analyse

Vrijblijvende check